powrót do strony Domowego Kościoła
"Na Pawłowym Wzgórzu"
"Czyńcie wszystko dla Miłości ..."
Josemaria Escriva de Balaguer
strona główna
tel. 074 832 36 18
prezentacja
prezentacja
strona główna
Webmaster: prac7_info7@wp.pl
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta
"Na Pawłowym Wzgórzu"
przy parafii p.w. Królowej Różańca Świętego
Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II
58-200 Dzierżoniów
REGON 891103170

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta powstało w roku 2000. Zostało założone przez grupę ludzi należących do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz ruchu Domowy Kościół. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w dawnych salkach katechetycznych przy parafii p.w. Królowej Różańca Świętego.

Motywem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy osobom uzależnionym. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na podstawowych zasadach chrześcijańskich obejmując nią szczególnie teren miasta Dzierżoniowa. Jednakże, ze względu na ważkość tematu, osoby zgłaszające się spoza terenu również uzyskują potrzebną pomoc.

Głównym i podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, które odbywa się poprzez:

 • spotkania osób uzależnionych w grupach wsparcia AA (Anonimowi Alkoholicy),
 • spotkania osób z rodzin borykających się z problemem uzależnienia w grupach Al-Anon,
 • prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
 • udzielanie porad prawnych,
 • udzielanie porad psychologicznych,
 • udzielanie porad dotyczących problemów narkomanii,
 • udzielanie porad dotyczących wszelkich uzależnień i przemocy w rodzinie.

W stałą działalność Stowarzyszenia wpisane są również:

 • zabawy dla młodzieży, szczególnie tzw. zabawa andrzejkowa i ostatkowa,
 • zabawa dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej połączona z wizytą św. Mikołaja i wręczeniem paczek; w zabawie tej mogą brać udział wszystkie dzieci, z tym że paczki przygotowane są tylko dla wyżej wymienionej grupy dzieci,
 • zabawy bezalkoholowe dla dorosłych.

Stowarzyszenie współpracuje:

 • z Urzędem Miasta poprzez Miejską Komisję Zwalczania Problemów Alkoholowych; nasz przedstawiciel uczestniczy we wszystkich spotkaniach organizowanych przez powyższą Komisję, na które jesteśmy zaproszeni,
 • z parafią p.w. Królowej Różańca Świętego,
 • z zespołami charytatywnymi przy parafiach Królowej Różańca Świętego oraz Chrystusa Króla,
 • ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Kalenica",
 • z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Dzierżoniowie.

Dowodem uznania dla naszej pracy i zaangażowania jest wpis w księdze parafialnej dokonany przez księdza arcybiskupa Henryka kardynała Gulbinowicza z dnia 07.04.2002:

"Gratuluję wspólnocie rzym-kat. par. Królowej Różańca św.,
że wśród wielu organizacji katolickich istnieją też A.A.
Życzę by służba na tym polu przynosiła piękne owoce.
Modlę się i z całego serca błogosławię."